Dobre wyniki Grupy INTER w Polsce

Po trzech kwartałach 2015 roku ubezpieczeniowy INTER prezentuje dobry, stabilny wynik. Cała Grupa, na którą składają się towarzystwo majątkowe i życiowe, wypracowała 10,3 mln zł zysku finansowego brutto, wykazując 6%-ową dynamikę w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wynik techniczny obu spółek wyniósł 5 mln zł. Wielkość składki przypisanej brutto po sześciu miesiącach utrzymuje się na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym - 89 mln zł łącznie w obydwu spółkach.

INTER majątkowy

Po III kwartałach 2015 roku wynik Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. jest o 11% lepszy od wyniku z analogicznego okresu roku 2014. Poprawił się również wynik techniczny osiągając poziom 4,5 mln zł (wobec wyniku 3,7 mln zł w roku 2014). Towarzystwo odnotowało 1-procentowy spadek przypisu składki do poziomu 81 mln zł.
W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrasta udział w portfelu ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych oraz pozostałych szkód rzeczowych, co jest zgodne ze strategią firmy. „Wprowadzony w tym roku nowy model obsługi Klienta – Dualny Model Sprzedaży, oparty o elektroniczne płatności i e-polisy, zyskuje coraz więcej zwolenników zarówno po stronie Agentów jak i Klientów. Łączy on bowiem korzyści wynikające z bezpośredniego doradztwa Agenta z dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie komunikacji z Klientem. Pozwala to na wzrost liczby współpracujących z nami Agentów, a przez to na rozwój naszej siły handlowej” – komentuje Janusz Szulik, Prezes Zarządu spółek INTER w Polsce.

INTER życiowy

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. rozwija się planowo, obsługując klientów spółki majątkowej INTER w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie. Po trzecim kwartale spółka wypracowała wynik finansowy na poziomie 0,6 mln zł. Składka przypisana wzrosła o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, osiągając poziom 7,7 mln zł.

Wyniki finansowe Grupy INTER