Historia Grupy INTER w Niemczech

1926

Utworzenie zapomogowej kasy chorych dla Izb Rzemieślniczych w Ludwigshafen.

1935

Utworzenie Centrali Grupy INTER w Mannheim.
Rozbudowa struktury sprzedaży i rozwój oferty ubezpieczeniowej o ubezpieczenia zdrowotne i na życie.

1971

Nowa struktura organizacyjna Grupy INTER, utworzenie:
- INTER Krankenversicherung aG
- INTER Lebensversicherung aG

1973

Ekspansja Grupy INTER w Niemczech.

1981

Utworzenie INTER Allgemeine Versicherung AG (spółki akcyjnej).

1991

Fuzja INTER oraz Freie Arzt- und Medizinkasse.

1994

Przejęcie pakietu kontrolnego w Bausparkasse Mainz AG.

1996

Rozwinięcie działalności Grupy INTER poza granicę Niemiec – przejęcie większości akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego FORTUNA S.A. w Polsce.

2001

Przejęcie portfela ubezpieczeń majątkowych Sampo, Kolonia.Historia Grupy INTER w Polsce

1991

Pozyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

1992

Powstanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego FORTUNA S.A. z siedzibą w Bielsko-Białej.

1996

Pozyskanie Głównego Akcjonariusza - grupy ubezpieczeniowej INTER Versicherungen.

1997

Zmiana nazwy Spółki na Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-FORTUNA S.A.
Intensywny rozwój współpracy z Izbami Lekarskimi i Izbami Rzemieślniczymi na terenie kraju.

1998

Przeniesienie siedziby Centrali Firmy z Bielska-Białej do Warszawy.

2000

Zmiana nazwy towarzystwa na Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska S.A.

2002

Wprowadzenie na polski rynek pierwszego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego pod nazwą VISION .

2005

Zmiana nazwy towarzystwa w związku ze zmianą ustawy o działalności ubezpieczeniowej na Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

2008

Przeniesienie Centrali firmy z ul. Marynarskiej 19A na Al. Jerozolimskie 172 w Warszawie.