Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Grupa INTER Polska to dwa towarzystwa ubezpieczeń: INTER Polska S.A. i INTER-ŻYCIE Polska S.A. Akcjonariuszem Grupy jest spółka akcyjna INTER Beteiligungen AG, należąca do niemieckiej grupy ubezpieczeniowej INTER oferującej od 1926 roku ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe.

TU INTER Polska S.A.

Oferta TU INTER Polska S.A. obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne,  majątkowe dla Firm jak i Klientów indywidualnych. Szczególnym odbiorcą naszych usług jest branża medyczna, dla której tworzymy wyspecjalizowane  pakiety ubezpieczeniowe.

Skontaktuj się z nami pod nr tel 22 333 75 00 lub e-mail: interpolska@interpolska.pl

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Towarzystwo ubezpieczeń TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w swojej ofercie posiada unikatowe ubezpieczenia chroniące zdrowie i życie pracowników służby zdrowia. Grupowe ubezpieczenia na życie obejmują szeroką gamę ryzyk związanych z życiem prywatnym, jak również specyfiką wykonywania zawodu medycznego.

Skontaktuj się z nami pod nr tel 22 333 76 30 i  22 333 76 39 lub e-mail: zycie@interpolska.pl