Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej spółek TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.:

Peter Thomas – Przewodniczący Rady  Nadzorczej

Matthias Kreibich –  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Holger Tietz – Członek Rady Nadzorczej