Zarząd Grupy INTER

Zarząd TU INTER Polska
Janusz Szulik

Prezes Zarządu

TU INTER Polska S.A., TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz INTER Assistance Sp. z o.o.

Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku.W latach 1999-2008 pracował w spółkach Generali w Polsce, na początku jako dyrektor regionu, a w latach 2002-2008 jako dyrektor sprzedaży.
Pracę w TU INTER Polska S.A. rozpoczął  w czerwcu 2008 roku, jako Dyrektor Sprzedaży, następnie jako Członek Zarządu. W sierpniu 2011 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.. W obydwu towarzystwach jest odpowiedzialny za sprzedaż, obsługę Klienta, szkolenia, marketing i PR.  

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Akademii Kadry Kierowniczej Gospodarki Niemieckiej Bad Harzburg. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach dotyczących zarządzania sprzedażą.

Prywatnie interesuje się turystyką, zarządzaniem oraz gospodarką światową.  

Zarząd TU INTER Polska
Roberto Svenda

Członek Zarządu

TU INTER Polska S.A., TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., INTER Assistance Sp. z o.o.

Z INTER Krankenversicherung aG związany od 1991 roku. Pełni funkcję Członka Zarządu  w INTER Krankenversicherung aG , INTER Lebensversicherung AG oraz INTER Allgemeine Versicherung AG. Jest absolwentem Niemieckiej Akademii Ubezpieczeniowej (Deutsche Versicherungsakademie - DVA).

W maju 2011 r. decyzją Rad Nadzorczych spółek INTER w Polsce został powołany na Członka Zarządu. W Zarządzie polskich spółek odpowiada za ubezpieczenia zdrowotne, controlling, audyt wewnętrzny, obszar personalny, prawny oraz administrację.  

 

Zarząd TU INTER Polska
Jakub Świniarski

Członek Zarządu

TU INTER Polska S.A., TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., INTER Assistance Sp. z o.o.

Kariera zawodowa Pana Jakuba Świniarskiego od początku była związana z rynkiem ubezpieczeń. Był wieloletnim pracownikiem TUiR WARTA S.A.. Od roku 2006 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód Klientów Korporacyjnych, zaś w roku 2010 został Członkiem Zarządu Warta 24 Plus Sp. z o.o. odpowiedzialnym za likwidację szkód.    

Z dniem 01 marca 2012 roku Rady Nadzorcze spółek TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. powołały Pana Jakuba Świniarskiego na stanowisko Członka Zarządu obu spółek. W zakresie obowiązków nowego Członka Zarządu znalazł się nadzór nad obszarami: ubezpieczeń majątkowych i osobowych, likwidacji szkód, finansów oraz IT i rozwoju projektów informatycznych.