INTER Tour


Koszty leczenia za granicą
Koszty leczenia za granicą
Ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w czasie podróży zagranicznej w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.
NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci za granicą.
Ubezpieczenie bagażu
Ubezpieczenie bagażu
W ramach tego ubezpieczenia ochroną objęty jest bagaż od szkód powstałych wskutek utraty, uszkodzenia oraz opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego.
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność cywilna
Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone w czasie podróży oraz pobytu poza granicami Polski.
Koszty przerwania podróży
Koszty przerwania podróży
To ubezpieczenie zapewni Ci zwrot kosztów poniesionych na wcześniejszy powrót do kraju spowodowany zdarzeniem losowym np. śmiercią lub nagłym zachorowaniem najbliższego krewnego.
Koszty odwołania rezerwacji biletu
Koszty odwołania rezerwacji biletu
Zwrócimy koszty, jakimi obciąży Cię przewoźnik, jeżeli odwołasz rezerwację biletu.
Assistance
Assistance
Każdemu, kto zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia INTER Tour zapewniamy poniższy zakres pomocy w podróży oraz możliwość całodobowego kontaktu z Centrum Pomocy INTER Polska: + 48 (22) 310 30 40.