OC lekarza i lekarza dentysty


Nowe OC obowiązkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów
Nowe OC obowiązkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów
UWAGA! Od dnia 01 stycznia 2012 obowiązują nowe przepisy prawne w zakresie ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów. Przepisy mówią, że każdy lekarz prowadzący działalność leczniczą MUSI indywidualnie zawrzeć takie ubezpieczenie. Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub też praktyki lekarskiej w miejscu wezwania.
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy
Szanowni Państwo, W związku ze zmianami legislacyjnymi, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w najbliższym  Oddziale TU INTER Polska S.A.
Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w tym za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych – HIV i WZW) wraz ze szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia służącego do wykonywania czynności zawodowych przez ubezpieczającego lub przez osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.