Dla Pielęgniarek i Położnych

Wykonywanie zawodu

Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej to duża odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów oraz wiążące się z tym ryzyko popełnienia błędu. Choć nie zawsze da się uniknąć błędów – wpisanych przecież w ryzyko wykonywania tego zawodu - można się zabezpieczyć przed ich skutkami. W tym celu potrzebne jest ubezpieczenie dostosowane do zakresu wykonywanej pracy, formy zatrudnienia czy też rodzaju ryzyka zawodowego.

Działając od lat w środowisku medycznym znamy i rozumiemy potrzeby pielęgniarek i położnych w zakresie ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zawodu. Specjalna oferta ubezpieczeń została opracowana przy współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Obejmuje ona zarówno obowiązkowe ubezpieczenia OC wymagane przepisami prawa, jak również ubezpieczenia dobrowolne z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne.

Chętnie przygotujemy dla Państwa specjalną indywidualną ofertę ubezpieczenia, dostosowaną do rodzaju wykonywanych przez Państwa świadczeń oraz formy zatrudnienia. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonego formularza.