OC Pielęgniarki i Położnej


Obowiązkowe ubezpieczenie OC
Obowiązkowe ubezpieczenie OC
UWAGA! Od dnia 01 stycznia 2012 obowiązują nowe przepisy prawne w  zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC Pielęgniarek i Położnych. Przepisy mówią,  że każda pielęgniarka prowadząca działalność leczniczą MUSI indywidualnie  zawrzeć takie ubezpieczenie. Działalność lecznicza pielęgniarek może  być wykonywana w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarskiej, specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej lub też praktyki pielęgniarskiej w  miejscu wezwania.
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy
Szanowni Państwo,   W związku ze zmianami legislacyjnymi, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego     lub w najbliższym  Oddziale TU INTER Polska S.A.
Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w tym za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych – HIV i WZW) wraz ze szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia służącego do wykonywania czynności zawodowych przez ubezpieczającego lub przez osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.