Referencje NIPiP

Referencje NIPiP

TU INTER Polska S.A. posiada rekomendację Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Jest dla nas zaszczytem, że instytucja ciesząca się ogromnym zaufaniem środowiska pielęgniarskiego poleca produkty INTER Polska. Zobowiązuje nas to do ciągłego ulepszania naszej oferty tak by odpowiadała ona oczekiwaniom pielęgniarek i położnych.

"Pakiety Ubezpieczeniowe TU INTER Polska S.A. dobrze chronią pielęgniarki i położne w sferze zawodowej, ponieważ są przygotowane specjalnie z myślą o specyfice tych zawodów - są rezultatem dyskusji z reprezentantami środowiska i samorządu oraz odpowiedzią na zgłaszane przez nas postulaty".

"INTER Polska zna i rozumie potrzeby naszego środowiska, a ubezpieczonym pielęgniarkom i położnym stara się dostarczyć - zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym - wysokiej jakości, zapewniający bezpieczeństwo produkt."