INTER Ochrona Prawna

INTER Ochrona Prawna

Ubezpieczenie dostępne dla osób wykonujących zawód medyczny

Ubezpieczenie zapewnia osobie wykonującej zawód medyczny ochronę prawną:

 • przy dochodzeniu odszkodowań przez osobę wykonującą zawód medyczny z tytułu czynów niedozwolonych
 • przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko osobie wykonującej zawód medyczny z tytułu czynów niedozwolonych,których następstwem jest szkoda osobowa lub majątkowa, wynikająca zdziałania lub zaniechania w związku z wykonywaniem zawodu medycznego
 • umów w życiu prywatnym
 • umów o charakterze zobowiązaniowym w życiu prywatnym
 • umów związanych z pojazdem mechanicznym
 • w sprawach karnych i o wykroczenia w życiu prywatnym i zawodowym
 • w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczeniu w komunikacji
 • w zakresie prawa pracy
 • w ubezpieczeniach społecznych

Zakres ochrony obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
 • Telefoniczną Asystę Prawną, obejmującą konsultacje prawne, a w wariancie B i C również pisemne opinie prawne i przygotowanie wybranych pism procesowych

Warianty Ochrony

1. Wariant A - Podstawowy

 • ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko osobie wykonującej zawód medyczny
 • ochrona prawna w sprawach karnych w życiu zawodowym
 • ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ
 • Telefoniczna Asysta Prawna

2. Wariant B – Rozszerzony

Wszystkie świadczenia zawarte w wariancie A, a także dodatkowo ochrona prawna:

 • umów związanych z pojazdem mechanicznym
 • w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczeniu w komunikacji
 • przy dochodzeniu odszkodowań związanych z pojazdem mechanicznym
 • Telefoniczna Asysta Prawna

3. Wariant C - Pełny

Wszystkie świadczenia zawarte w wariancie B, a także dodatkowo ochrona prawna:

 • przy dochodzeniu odszkodowań przez osobę wykonującą zawód medyczny lub/i jej małżonka
 • przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko osobie wykonującej zawód medyczny lub/i jej małżonkowi w życiu prywatnym
 • umów w życiu prywatnym, zawartych przez osobę wykonującą zawód medyczny lub/i jej małżonka
 • w sprawach karnych w życiu prywatnym i zawodowym
 • w zakresie prawa pracy
 • w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Telefoniczna Asysta Prawna