Szkolenia

Jakie szkolenia organizujemy?

 • przygotowujące do egzaminów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF),
 • z produktów oferowanych przez TU INTER Polska S.A.,
 • zawodowe,
 • z technik sprzedaży, obsługi klientów dla pośredników wyłącznych,
 • motywacyjne i integracyjne.

 

Pośrednicy

Pośrednicy ubezpieczeniowi mają możliwość zdobywać wiedzę i doskonalić określone umiejętności poprzez udział w szkoleniach przygotowanych przez Biuro Szkoleń i Zarządzania Oddziałami.
Standardowymi szkoleniami są szkolenia:

 • z ubezpieczeń zdrowotnych (ubezpieczenie zdrowotne VISION, ubezpieczenie świadczenia dziennego w przypadku niezdolności do pracy Inter Medicus, ubezpieczenia podróżne Inter Tour),
 • z produktów majątkowych,
 • z ubezpieczeń medycznych,
 • z technik sprzedaży,
 • z umiejętności negocjacyjnych,
 • z obsługi klienta,
 • z zarządzania portfelem klientów,
 • z prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych.

 

Kadra Zarządzająca

 • rekrutacja i selekcja kandydatów,
 • coaching,
 • zarządzanie siecią sprzedaży,
 • prowadzenie prezentacji i wystąpień publicznych,
 • train the trainer – przygotowanie do samodzielnego prowadzenia szkoleń.

 

Jakimi metodami szkolimy?

 • Akademia Wiedzy INTER (AWI) - e-learning, tryb teletransmisji,
 • warsztaty,
 • prezentacje,
 • symulacje,
 • dyskusje,
 • case studies,
 • Training on the Job.