Dla Lekarzy

Zawód lekarza to ciągłe funkcjonowanie w obszarze zdrowia i życia ludzi. Wiąże się z tym ogromna odpowiedzialność oraz świadomość ryzyka ewentualnych błędów. Odpowiedzialność cywilna lekarzy ma charakter materialny, a  kwoty odszkodowań w orzecznictwie sądów polskich są coraz wyższe.

Ubezpieczenie ryzyk zawodowych jest dla lekarza jedynym realnym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych błędów. Oferujemy Państwu pakiet ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Jego zakres jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń w ochronie branży medycznej oraz aktywnej współpracy z samorządami lekarskimi.

Chętnie przygotujemy dla Państwa specjalną indywidualną ofertę ubezpieczenia, dostosowaną do rodzaju wykonywanych przez Państwa świadczeń oraz formy zatrudnienia. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonego formularza.