Dlaczego warto

  • Ubezpieczenie INTER Kontrakt to pomoc finansowa w przypadku dłuższej niezdolności do pracy.
  • To świadczenia dzienne wypłacane przez Ubezpieczyciela za każdy dzień niezdolności do pracy.
  • INTER Kontrakt to utrzymanie stabilnego poziomu przychodów w sytuacji, gdy nie można otrzymywać wynagrodzenia wynikającego z kontraktu.
  • INTER Kontrakt to doskonałe zabezpieczenie finansowe dla osób dla których podstawowym źródłem dochodów jest umowa cywilno prawna (kontrakt).