Przydatne informacje


Czy leczenie poekspozycyjne jest objęte ochroną ubezpieczeniową ?
Jakie dokumenty ze strony Ubezpieczonego potrzebne są aby świadczenie zostało wypłacone?
Jak dokonywane są wypłaty świadczenia przy długotrwałym zwolnieniu L4?
Jaka jest możliwość kontynuacji ubezpieczenia po 65 roku życia?
Jakie dokumenty potrzebne są do oszacowania wysokości przychodów przed przystąpieniem do ubezpieczenia?
Co w sytuacji kiedy warunki kontraktu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia ulegają zmianie?
Jakie informacje o kontrakcie/kontraktach są potrzebne aby podpisać umowę ubezpieczenia?
Co w sytuacji kiedy lekarz ma kilka kontraktów ?
Jakie są ograniczenia terytorialne INTER Kontraktu?