Świadczenie dzienne

W ramach ubezpieczenia INTER Kontrakt  Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia dziennego, którego wysokość została ustalona w umowie ubezpieczenia.  

INTER Kontrakt dostępny jest w dwóch wariantach:

  • ŚWIADCZENIE DZIENNE 150 PLN – jest to kwota gwarantowana, która wypłacona będzie Ubezpieczonemu, gdy wystąpi czasowa niezdolność do pracy.

    Przy wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacone zostanie 150 PLN bez weryfikacji wysokości przychodu Ubezpieczonego.

  • ŚWIADCZENIE DZIENNE 300 PLN – jest sumą kwoty gwarantowanej (150 PLN) oraz kwoty doubezpieczenia (150 PLN).

    Świadczenie  dzienne w kwocie 300 PLN może wybrać Ubezpieczony, którego przychód w skali miesiąca jest wyższy niż 9000 PLN.

Świadczenie dzienne wypłacane jest od 1-go do 180-go dnia czasowej niezdolności do pracy.