INTER Medyk Life - ubezpieczenie na życie

INTER Medyk Life to ubezpieczenie na życie, które stanowi wsparcie  finansowe dla Ciebie i Twoich najbliższych w przypadku nieprzewidzianych  zdarzeń losowych zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i zawodowych.  

Chcemy zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa, tak abyś w pełni mógł się cieszyć każdym dniem.  

Dla kogo?

      Dla pracowników medycznych:

 • prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pracujących na podstawie kontraktu,
 • klientów INTER POLSKA, na indywidualnych zasadach.  
Co oferujemy?

3 warianty ubezpieczenia o zakresie świadczeń obejmujących m.in.:          

 • śmierć ubezpieczonego
 • śmierć współmałżonka
 • pobyt w szpitalu
 • operację chirurgiczną
 • urodzenie dziecka

Niezależnie od formy ubezpieczenia – indywidualnego lub grupowego, proponujemy Ci takie same składki:

    wariant I     47zł                            wariant II       67zł                        wariant III      87zł  

Każdy z wariantów różni się wysokością sumy ubezpieczenia.

 

Dodatkowo  do standardowego zakresu świadczeń, wychodząc naprzeciw potrzebom  lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników placówek  medycznych, INTER MEDYK Life daje możliwość wykupienia po cenie 7zł uzupełniającej ochrony w zakresie m.in.:

 • trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe,
 • trwałe uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki,
 • przewlekłe zatrucie lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi,
 • zakażenie wirusem HIV lub WZW typu B i C,  
 • „wtórny zespół stresu pourazowego” w związku z wykonywaniem pracy,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta w miejscu pracy,  
 • uraz kręgosłupa będący następstwem wykonywanej pracy.
Sprawdź szczegółowy zakres ochrony:  INTER MEDYK Life: