Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Zabezpieczamy przed skutkiem popełnionych błędów!

  • dziś za błędy popełnione w przyszłości
  • w przyszłości za błędy popełnione dziś.

W ramach ubezpieczenia gwarantujemy:

  • wysokie sumy gwarancyjne w standardzie,
  • możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej w zależności od potrzeb,
  • indywidualne dopasowanie zakresu ubezpieczenia,
  • ochrona ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i WZW,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia,
  • ochronę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy,
  • atrakcyjne rabaty dla korzystających z naszych ubezpieczeń majątkowych i zdrowotnych.