Dokumenty do pobrania


OWU Dobrowolnego OC Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych_od 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 690,84 kB
Rozporządzenie Ministra Finansów
Plik PDF, rozmiar: 306,01 kB
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującegodziałalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011.
FORMULARZ - Zgłoszenie szkody Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych
Plik PDF, rozmiar: 55,21 kB

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia Inter Ochrona Lekarzy