Sumy gwarancyjne

Wysokość sum gwarancyjnych ubezpieczeń obowiązkowych OC dla lekarzy:

Podmiot

Suma Gwarancyjna na jedno zdarzenie

Suma Gwarancyjna  na wszystkie zdarzenia

Lekarz (praktyka zawodowa) 75.000 EUR 350.000 EUR