Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Zabezpieczamy Cię przed skutkiem popełnionych błędów!

  • dziś za błędy popełnione w przyszłości
  • w przyszłości za błędy popełnione dziś.

Inter Ochrona dla Podmiotów Leczniczych to:

  • kompleksowe ubezpieczenie –zapewniające całościową ochronę,
  • suma gwarancyjna – do wyboru Klienta,
  • składka ubezpieczenia zależna jest od rodzaju wykonywanych świadczeń, sumy gwarancyjnej, od liczby zatrudnionego personelu medycznego, przebiegu szkodowości oraz od liczby zawieranych/posiadanych w TU INTER Polska SA innych ubezpieczeń.