Dokumenty do pobrania


OWU Dobrowolnego OC Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych_od 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 754,96 kB
Rozporządzenie Ministra Finansów
Plik PDF, rozmiar: 306,01 kB

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Rozporządzenie Ministra Finansów
Plik PDF, rozmiar: 303,31 kB

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

FORMULARZ - Zgłoszenie szkody Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych
Plik PDF, rozmiar: 55,21 kB

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia Inter Podmiotów Leczniczych