INTER Tour 365

– roczne ubezpieczenie podróżne dla przedstawicieli zawodów medycznych.

Całoroczna ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie bez konieczności zgłaszania planowanej podróży zarówno w celach wypoczynkowych jak i  w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie medycznym.

 

Atuty INTER Tour 365

 • Roczne ubezpieczenie turystyczne ważne na całym świecie
 • Brak limitu wyjazdów w okresie ubezpieczenia oraz konieczności zgłaszania wyjazdu ubezpieczycielowi
 • Brak limitu wieku ubezpieczonego
 • Ubezpieczenie ryzyk związanych z uprawianiem sportów amatorskich (min. narty, snowboard, nurkowanie do 15 m)
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa na morzu i lądzie – również z wykorzystaniem helikoptera
 • Ochrona związana z pracą za granicą w zawodzie medycznym za granicą
 • Usługi consierge – min. rezerwacja hoteli, organizacja pomocy tłumacza, zamawianie taksówki, organizacja przeglądu samochodu, rezerwacja biletów do kin i teatrów

Jak działa INTER Tour 365

 • Kupujesz ubezpieczenie na rok, płacisz jedną składkę, a wyjeżdżasz ile chcesz
 • Ochrona obejmuje wyjazdy o maksymalnej długości 45 dni, ale nie jest istotna liczba wyjazdów
 • Wybierając wariant rodzinny zapewniasz ochronę całej rodzinie, bez względu na liczbę jej członków. Za rodzinę uważamy również związki partnerskie prowadzące wspólne gospodarstwo domowe
 • Polisę możesz kupić razem ze swoim ubezpieczeniem zawodowym – dzięki temu uzyskasz atrakcyjną zniżkę w ubezpieczeniu OC medycznym

Warianty ubezpieczenia INTER Tour 365

 • Wariant indywidualny – ochrona przez 365 dni Składka roczna – 217 zł
 • Wariant rodzinny – ochrona dla całej rodziny przez 365 dni Składka roczna – 498 zł

Zakres ubezpieczenia INTER Tour 365

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOC ASSISTANCE W PODRÓŻY
 • 250 000 zł - dla każdego Ubezpieczonego
 • Pobyt w szpitalu, leczenie ambulatoryjne, honoraria i wizyty lekarskie
 • Stomatologia – max 600 zł
 • Leki, środki opatrunkowe, środki ortopedyczne przepisane przez lekarza
 • Ciąża – do 600 zł łącznie za max. 2 wizyty lekarskie
 • Transport do i z placówki oraz pomiędzy placówkami.
  Transport powrotny do RP
 • Poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie, w wodzie – max 25 000 zł
 • Wcześniejszy powrót w przypadku nagłego zachorowania/śmierci członka rodziny lub szkody związanej z mieniem Ubezpieczonego na terenie RP
 • Bezzwrotna pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki w wyniku rabunku lub wypłaty z bankomatu – max 1000 zł
 • Usługi Concierge: Organizacja tłumacza, rezerwacja biletów, miejsc w restauracji itp.
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
 • 15 000 zł - dla każdego Ubezpieczonego
 • Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Uraz ciała
 • Assistance – usługi związane z nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, a realizowane na terytorium RP, po powrocie Ubezpieczonego do kraju    
  • Koszty rehabilitacji – do 500 zł
  • Organizacja wypożyczenia oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego – do 200 zł
  • Dostarczenie leków – do 100 zł
  • Transport do i z placówki oraz pomiędzy placówkami – do 1000 zł
  • Pomoc domowa – do 300 zł
  • Informacja na temat dostępu do usług medycznych
UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM
 • 250 000 zł (szkody osobowe), 25 000 zł (szkody rzeczowe) - dla każdego Ubezpieczonego
 • Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie trzeciej związane między innymi z:    
  • opieką nad niepełnoletnimi dziećmi
  • posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym mienia wynajętego lub dzierżawionego
  • opieką nad zwierzętami domowymi w podróży (pies, kot)
  • Amatorskim uprawianiem sportów rekreacyjnych
Pobierz: