Dokumenty do pobrania


Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER ZDROWIE
Plik PDF, rozmiar: 547,43 kB
Szczególne Warunki Ubezpieczenia INTER Assistance Plus
Plik PDF, rozmiar: 260,31 kB
Szczególne Warunki Ubezpieczenia INTER Assistance
Plik PDF, rozmiar: 260,17 kB
Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER ZDROWIE BIZNES
Plik PDF, rozmiar: 270,35 kB
Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER ZDROWIE CLASSIC
Plik PDF, rozmiar: 269,04 kB
Aneks do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER ZDROWIE
Plik PDF, rozmiar: 183,97 kB
Szczególne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego - Powtórna Opinia Medyczna (Best Doctors)
Plik PDF, rozmiar: 273,41 kB
Szczególne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego - Medycyna Pracy
Plik PDF, rozmiar: 181,18 kB
Szczególne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego - Zabiegi Protetyczne w Nastepstwie Nieszczęśliwego Wypadku, Dzienny Zasiłek Szpitalny
Plik PDF, rozmiar: 185,73 kB
Szczególne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego - Koszty Leczenia Za Granicą
Plik PDF, rozmiar: 434,18 kB
Szczególne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Plik PDF, rozmiar: 364,83 kB
Szczególne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego - Operacje
Plik PDF, rozmiar: 366,47 kB
Szczególne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego - Poważne zachorowanie
Plik PDF, rozmiar: 345,69 kB
Szczegolne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego - Rehabilitacja
Plik PDF, rozmiar: 254,65 kB
Wykaz świadczeń INTER ZDROWIE
Plik PDF, rozmiar: 574,82 kB
Formularz zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia INTER VISION i INTER ZDROWIE
Plik PDF, rozmiar: 148,74 kB
Deklaracja Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego
Plik PDF, rozmiar: 291,17 kB