Przydatne informacje


Jak działa ubezpieczenie zdrowotne VISION?
Gdzie mogę leczyć się z kartą VISION?
Co zrobić jeśli zgubiłam/em kartę?
Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia?
Co to jest leczenie ambulatoryjne?
Czy ubezpieczenie VISION pokrywa koszty wizyt u dentysty i leczenia dentystycznego?
Czy ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszty pobytu w szpitalu i operacji?
Czy ubezpieczenie pokrywa zakup leków?