Dokumenty dotyczące umów obowiązujących do dnia 31.12.2015r


Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia dotyczące trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku INW_do 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 294,76 kB
Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia dotyczącego płatności renty na wypadek śmierci Ubezpieczonego OVR_do 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 193,69 kB
Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia dotyczącego poważnego zachorowania PZ_do 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 327,16 kB
Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia dotyczącego przejęcia opłacania składek na wypadek inwalidztwa PPS_do 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 233,19 kB
Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci DTVR_do 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 181,35 kB
Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku NW_do 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 211,89 kB
Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie TVR_do 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 423,92 kB
Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie EVR_do 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 620,88 kB
Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z planem kapitałowym dla młodzieży KVR_do 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 644,36 kB
Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z planem stypendialnym AVR_BVR_do 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 623,46 kB
OWU INTER Bezpieczna Inwestycja_do 31.12.2015
Plik PDF, rozmiar: 152,86 kB
OWU INTER dla Mojego Dziecka_do 17.04.2014
Plik PDF, rozmiar: 151,14 kB
OWU INTER na Przyszłość_do 17.12.2014
Plik PDF, rozmiar: 166,27 kB
SWU Twoja Bezpieczna Przyszłość_do 17.12.2014
Plik PDF, rozmiar: 407,55 kB
OWU Twoja Bezpieczna Przyszłość_do 17.12.2014
Plik PDF, rozmiar: 455,19 kB
OWU INTER Życie-Open Finance_do 17.12.2014
Plik PDF, rozmiar: 100,95 kB