INTER Medyk Life

To ubezpieczenie na życie, które stanowi wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich najbliższych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych - zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i zawodowych.  

Dla kogo?    

Dla pracowników medycznych:

 • prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pracujących na podstawie kontraktu,
Co oferujemy?

4 warianty ubezpieczenia o zakresie świadczeń obejmujących m.in.:

 • poważne      zachorowania
 • śmierć      ubezpieczonego
 • śmierć      współmałżonka
 • pobyt w      szpitalu
 • operację      chirurgiczną
 • urodzenie      dziecka

 

Niezależnie od wieku i płci proponujemy Ci takie same składki:

 • wariant I        47zł  
 • wariant II       67zł                        
 • wariant III      87zł                    
 • wariant PREMIUM     149zł  

 

Każdy z wariantów różni się wysokością świadczeń.  

Dodatkowo  do standardowego zakresu świadczeń, wychodząc naprzeciw potrzebom  lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników placówek  medycznych, INTER MEDYK Life daje możliwość uzupełnienia ochrony w zakresie ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu:

 • trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe,
 • trwałe uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki,
 • przewlekłe zatrucie lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi,
 • zakażenie wirusem HIV lub WZW typu B i C,  
 • „wtórny zespół stresu pourazowego”,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta,      
 • uraz kręgosłupa będący następstwem wykonywanej pracy.

 

Sprawdź szczegółowy zakres ochrony:  INTER MEDYK Life:
INTER MEDYK Life - szczegółowy zakres ochrony