Świadczenia dodatkowe

Dodatkowe opcje ochronne, o charakterze wypadkowym, zdrowotnym lub rodzinnym obejmują następujące zdarzenia:

 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku:    
  • nieszczęśliwego wypadku
  • nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
  • nieszczęśliwego wypadku w pracy
  • zawału serca lub udaru mózgu
 • Śmierć Współmałżonka
 • Śmierć Współmałżonka w wyniku    
  • nieszczęśliwego wypadku
  • nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
  • zawału serca lub udaru mózgu
 • Śmierć Dziecka
 • Śmierć Dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć Rodzica lub Teścia
 • Urodzenie Dziecka
 • Urodzenie martwego Dziecka lub Dziecka z wadą wrodzoną
 • Osierocenie Dziecka
 • Pobyt Ubezpieczonego:    
  • w Szpitalu w Wyniku w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • w Szpitalu z Powodu Choroby
  • na OIOM (powyżej 48 godzin)
 • Pobyt w szpitalu Współmałżonka i Dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Rekonwalescencja poszpitalna
 • Poważne zachorowanie    
  • Ubezpieczonego (22 jednostki chorobowe)
  • Dziecka
  • Współmałżonka
 • Operacje Chirurgiczne
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
 • Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego/Współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Złamanie kości u ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Całkowita i Trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego, Współmałżonka Ubezpieczonego    
  • z dowolnej przyczyny
  • w wyniku nieszczęśliwego wypadku